L'escaut

L'escaut

 

L'escaut Woonservice beheert een woningbestand in ongeveer 6.500 woningen en appartementen in Vlissingen en Oost-Souberg. Bij L'escaut Woonservice staat de huurder centraal.  

Werkzaamheden

Aanleiding project

L'escaut Woonservice heeft door ons een adviesrapport laten opstellen. Het doel van dit rapport is L’escaut inzicht verschaffen in de noodzakelijk ingrepen om het complex tenminste 30 jaar te kunnen door exploiteren. Hierbij is tevens gekeken naar de functionaliteit (gebruiksoppervlaktes functiegebieden) in relatie tot de eisen anno 2017 en eventuele beperkingen binnen het bestaande casco. Daarnaast hebben ze een ambitie om de woningen op minimaal label B met en een EI < 1,41 te krijgen. 

Soort opdracht

Voor het opstellen van het adviesrapport heeft er een inspectie plaats gevonden, waarbij een representatief deel van de woningen gedetailleerd is geïnspecteerd om een beeld te vormen van het complex. De inspectie betrof de onderhoudsgevoelige bouwkundige en installatietechnische elementen aan de buiten- en binnenzijde van de woningen. Daarnaast is voor het vaststellen van eventueel aanwezige isolatie een endoscopisch onderzoek uitgevoerd. De inspectieresultaten geven de individuele kwaliteit van het interieur en geconstateerde gebreken op hoofdlijnen per woning weer. Deze bevindingen zijn geëxtrapoleerd naar het totale woningaantal op complexniveau. Ook is voor de woningen een advies voor verduurzaming opgesteld met als uitgangspunt een EI < 1,41.

Resultaat

"We kenden Raderadvies al van eerdere projecten, opleiding en opnames volgens de NEN 2767 . Onze ervaringen is dat ze enthousiaste en deskundige medewerkers hebben die met je meedenken om tot het gewenst resultaat te komen.  Het resultaat van de onderzoeken in deze twee complexen sloot aan met de gedachte die we zelf ook hadden over deze complexen maar we hadden de behoefte aan een goed onderbouwd advies. We hebben nu goed onderbouwde rapporten waar we verder mee kunnen".

 

Andere projecten
PCBO Apeldoorn
PCBO Apeldoorn

Inrichting Software en conditiemeting NEN2767

Lees verder

Radboudumc
Radboudumc

Conditiemeting NEN2767

Lees verder

Gemeente Brielle
Gemeente Brielle

Opstellen MJOP's gemeentelijk vastgoed

Lees verder