Gemeente Brielle

Gemeente Brielle

Brielle is een historische vestingstad met zo’n 400 monumenten. De gemeente telt ongeveer 17.000 inwoners. Naast de stad Brielle zelf omvat de gemeente ook de dorpen Vierpolders en Zwartewaal.

De gemeente Brielle heeft ons gevraagd om voor de gemeentelijke panden de conditiemetingen conform NEN2767 uit te voeren en meerjaren onderhoudsplannen op te stellen. Voordat het project van start ging, heeft er eerst een pilotinspectie plaatsgevonden. De pilotinspectie samen met het start-up gesprek vormden uitgangspunt voor de verdere inspecties. De resultaten van de inspecties zijn verwerkt in O-prognose.

Andere projecten
Boomkwekerij Ebben
Boomkwekerij Ebben

Uitvoeren van een EED-audit

Lees verder

Petrochemie
Petrochemie

Onderhoudsstatus bepalen elektrische installaties

Lees verder

PCBO Apeldoorn
PCBO Apeldoorn

Inrichting Software en conditiemeting NEN2767

Lees verder