Circulaire inspecties

Circulaire inspecties 

Steeds meer vastgoedeigenaren en organisaties met vastgoed in beheer hebben het thema duurzaamheid hoog op de agenda. Hierbij is met name aandacht voor het thema energie. Echter, ook circulariteit en daarmee de grondstoffentransitie staat steeds meer op de agenda van verschillende organisaties. Immers in 2030 is de doelstelling 50% minder verbruik van primaire grondstoffen en in 2050 moet Nederland een circulaire economie zijn, kortom een economie zonder afval. Dit betekent hergebruik van grondstoffen.

Om circulariteit onderdeel te maken van de duurzaamheidsvisie van een organisatie, dient er inzicht te zijn in de circulaire potentie van een nieuw of bestaand gebouw. Met name voor bestaande bouw betekent dit het creëren van inzicht van de circulaire status van het vastgoed en het meetbaar maken van de circulariteit. Het bepalen van de circulaire status van een gebouw brengen wij in kaart na een inspectie en dit doen we met BCI Gebouw. De Building Circularity Index (BCI) is een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde meetmethodiek om de circulaire potentie van een bouwwerk te bepalen. De BCI bestaat uit Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn Materiaalgebruik en Losmaakbaarheid.

Raderadvies is certified partner van BCI Gebouw en brengt de circulaire potentie van een gebouw door middel van inspectie in kaart. Zoals u van ons gewend bent denken wij mee in de integratie t.b.v. elementenopbouw en MJOP in uw software. We willen daarmee bestaande bouw “circulair doorlichten” om keuzes te maken die passen bij uw vastgoed-, onderhoud- en duurzaamheidsbeleid t.b.v. een circulaire economie in 2050.

DMOP EED-audit Energielabel Utiliteitsbouw