Raderadvies besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Raderadvies niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Raderadvies is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Raderadvies niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Raderadvies geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Raderadvies via deze website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Raderadvies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Raderadvies garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Nieuws

Subsidie energiebesparing VvE
Gaat u als VvE voor uw gebouw en appartementen maatregelen treffen voor energiebesparing?

Lees verder

Projecten

Projecten van Raderadvies.
Hier vindt u een selectie van onze uitgevoerde projecten.

Lees verder

Contact

Raderadvies
Tel.  073 - 544 20 00
info@raderadvies.nl

Lees verder

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van Raderadvies.
Hier vindt u een selectie van opdrachtgevers van Raderadvies.

Lees verder