Dunea

Voor Rijksmonument Pompgebouw Laagreservoir te Katwijk heeft Raderadvies toezicht verzorgd op de restauratiewerkzaamheden.

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Jaarlijks ontvangt Dunea 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk en beheert de prachtige natuur en beschermt de drinkwaterwinning. Dit doen ze al ruim 140 jaar. 

Voor Rijksmonument Pompgebouw Laagreservoir te Katwijk heeft Raderadvies toezicht op de restauratiewerkzaamheden verzorgd. Voorafgaand hebben wij een bouwkundig vooronderzoek en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd en vergunningen en subsidie aangevraagd. Vervolgens is de voorbereiding voor de volledige restauratie van het pand gestart. De bestekken/werkomschrijvingen zijn opgesteld en het project is aanbesteed. De restauratie in eind 2019 opgeleverd.  

Rijksmonument Pompgebouw Laagreservoir is in 1887 ontworpen en in het bezit van de Leidsche Drinkwatermij, nu Dunea N.V. In de periode van 1887 tot 1949 hebben diverse verbouwing plaatsgevonden, zoals een uitbreiding aan de noord- en zuidzijde van het pand. Het Pompgebouw kent sinds 1936 ook een functie als ketelhuis voor de centrale verwarming. Momenteel fungeert het pompgebouw echter uitsluitend als doorvoerstation voor een persleiding. 

Andere projecten
Gemeente Bernheze
Gemeente Bernheze

Technische adviesdiensten vastgoedbeheer

Lees verder

Dunea
Dunea

Renovatie Standpijp Dunea

Lees verder

Gemeente Ede
Gemeente Ede

Conditiemetingen NEN2767 en MJOP

Lees verder