Vacatures 3

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid in een gebouw? Brandveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van eigenaar en huurder of gebruiker. Dit is terug te vinden in de Woningwet, Artikel 1a:

 1. De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.
 2. Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er voor zover dat in dienst vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Gezien het feit dat er een gemeenschappelijk belang geldt op het gebied van brandveiligheid, moeten er diverse zaken goed in orde zijn. “Aan welke regelgeving moet ons gebouw dan voldoen?” Dat hangt samen met meerdere factoren: gebruiksfunctie(s), bouwjaar, bouwvergunning wel/niet aanwezig, verbouwingen enz. Wanneer een gebouw voldoet aan het bouwbesluit, is dit nog geen garantie dat het gebouw veilig is. Om een gebouw zo veel mogelijk brandveilig te krijgen, dient een organisatie de volgende zaken goed te regelen:

 • Bouwkundige voorzieningen (bijv. uitvoering deurconstructies, brandscheidingen) 
 • Installatietechnische voorzieningen (bijv. blusmiddelen, vluchtrouteaanduiding) 
 • Organisatorische maatregelen (vluchtwegen/nooduitgangen)

Voor een vuurvast brandveiligheidsadvies kunt u bij ons terecht. De brandveiligheidsadvieseurs (Inspectiefunctionaris Brandpreventie en Brandmeester Preventie) adviseren u over:

 • Bouwplantoetsing
 • Brandpreventieadvies
 • Brandveiligheidsinspectie
 • Brandscans
 • Bemiddeling met brandweer
 • Vuurlastberekening
 • Ontruimingsplan en –plattegronden

Elektrische veiligheid NEN3140 Check op wettelijke verplichtingen

Naast dat Raderadvies.nl gebruikt maakt van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, willen wij graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?