Elektrische veiligheid NEN3140

Elektrische Veiligheid NEN3140

Geen enkel risico op het gebied van elektriciteit. De overheid houdt u verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid in en om uw gebouw. Voldoen aan de wettelijke zorgplicht moet dus geregeld zijn. Wij voorzien u van een onafhankelijk ‘vonkvast’ elektrotechnisch advies. Bij ons kunt u terecht voor zowel een risico-analyse, periodieke inspectie en thermografische inspectie. 

Het veilig kunnen werken aan en gebruik maken van elektrotechnische installaties in gebouwen, vanuit de Arbowetgeving is een verantwoordelijkheid van verschillende partijen. Primair is steeds de werkgever verantwoordelijk die zijn medewerkers aan of met een elektrische installatie laat werken.

Dat kunnen zijn:

  • De eigenaar;
  • De gebruiker;
  • Een willekeurige contractpartij die is ingeschakeld om werkzaamheden te verrichten.

De werkgever dient vanuit zijn verantwoordelijkheid te waarborgen dat elektrotechnische installaties veilig zijn. Dat de elektrotechnische installaties veilig zijn dient aangetoond te worden d.m.v. het uitvoeren van inspecties. Dit aantonen is geen eenmalige actie, maar dit dient doorlopend te geschieden. 

De betreffende inspecties worden conform de NEN3140 uitgevoerd.

Wat en in welke omvang moet er nu geïnspecteerd worden en in welke frequentie?

Wanneer de inspecties zijn uitgevoerd, wordt er overmatig en te frequent geïnspecteerd, wat veel geld kost. Er wordt dan voorbij gegaan aan de mogelijkheid die de NEN3140 biedt om eerst een risicoanalyse uit te voeren. Waarna op basis van de resultaten van deze risicoanalyse een inspectieomvang en een inspectiefrequentie wordt bepaald welke afdoende is om de zorg voor een veilige elektrotechnische installatie aan te tonen.

Iedere bedrijfssituatie is verschillend, maar wij hebben de ervaring dat met het uitvoeren van een risicoanalyse de inspectiekosten over een periode van 10 jaar met 50% tot 80% terug gebracht kunnen worden. Het opstellen van de risicoanalyse bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de installaties in het gebouw tussen de 5% en 40% van de inspectiekosten over een periode van 10 jaar.

Indien gewenst gaan wij graag met u in gesprek om te bezien of het opstellen van een risicoanalyse een significante bijdrage kan leveren in het reduceren van uw NEN3140 inspectiekosten. Vervolgens kunnen wij invulling geven aan de daadwerkelijk benodigde inspectiewerkzaamheden.

Brandveiligheid Check op wettelijke verplichtingen