Zorg

Huisvesting vervult een belangrijke rol in de zorg. Zorggebouwen bieden onderdak aan cliënten en patiënten en dienen een schone en veilige omgeving te zijn. Wij waarborgen kwalitatief en efficiënt onderhoudsbeheer en signaleren tijdig de onderhoudsknelpunten. Zo bent u verzekerd van een adequate klachtenafhandeling met een minimale verstoring van het zorgproces. Onze kerndoelen hierbij zijn faciliteren en ontzorgen.

Enkele opdrachtgevers:

  • Libra zorggroep
  • Zorggroep Amsterdam Oost
  • De Hartekamp Groep
  • GGZ Oost Brabant
  • De Rooyse Wissel
  • Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer