Zorg

Vastgoedmanagement bij zorg

De zorgsector is onder te verdelen in deelsegmenten: care en cure. Bij care staat het “verzorgen” voorop en bij cure staat “genezing” voorop. Care bestaat dus uit zorginstellingen, verpleeghuizen en cure bestaat uit ziekhuizen, revalidatiecentra. Bij beide is het doel van vastgoedmanagement het creëren en onderhouden van geschikte en functionele omgevingen die voldoen aan de behoeften van patiënten, zorgverleners en medewerkers en die bijdragen aan de kwaliteit van de zorgverlening. 

Vastgoed speelt een essentiële rol in de zorg, vooral gezien de voortdurende vergrijzing waar we al jaren mee te maken hebben. Zorggebouwen bieden onderdak aan cliënten en patiënten en dienen een schone en veilige omgeving te zijn. Wij kunnen ondersteunen bij het waarborgen van kwalitatief en efficiënt onderhoudsbeheer en signaleren tijdig de onderhoudsknelpunten. Als inspectie- en adviesbureau kunnen wij ondersteunen bij onder andere het opstellen van duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP), begeleiding van een renovatie en nog veel meer. Zo kunnen wij samen zorgen voor een minimale verstoring van het zorgproces en dus veilige, functionele, kwalitatieve en efficiënte zorgomgeving.