Waterschap Scheldestromen

Door Waterschap Scheldestromen zijn wij gevraagd voor de uitvoering van toezicht tijdens de schilderwerkzaamheden van o.a. de gemalen. 

Toezicht schilderwerk Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen is een waterschap in de provincie Zeeland. Het waterschap zorgt o.a. voor veilige dijken en duinen, schoon en voldoende water, veilige wegen en fietspaden en gezonde bomen en struiken.

Voor Waterschap Scheldestromen hebben wij de begeleiding van het schilderwerk verzorgt. Het gaat hierbij dan vooral om gemalen. Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden door de schilder goed en na behoren werden uitgevoerd hebben wij waterschap Scheldestromen hierbij ondersteund. Samen met de schilder hebben we voor de betreffende locaties de werkzaamheden vastgesteld, zoals het reinigen van de kunststof delen als boeiboorden en kozijnen maar ook het behandelen van houten en stalen geschilderde delen. Per locatie is een opname verslag opgesteld met daarin de te behandelen en te offreren werkzaamheden. Vervolgens zijn de offertes aangevraagd. De ontvangen offertes zijn beoordeeld en in opdracht gezet. Gedurende de schilderwerkzaamheden hebben wij meerdere toezichtmomenten verzorgd. Na afronding van de werkzaamheden hebben we een eindinspectie op het geleverde werk uitgevoerd, zodat eventuele onjuistheden opgelost konden worden.

Andere projecten
Gemeente Weesp
Gemeente Weesp

Technische actualisatie Gemeente Weesp

Lees verder

Waterschap Scheldestromen
Waterschap Scheldestromen

Toezicht gedurende schilderwerkzaamheden

Lees verder

Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch

Conditiemeting NEN2767 en Checklist W&R

Lees verder