Check op wettelijke verplichtingen

Check op wettelijke verplichtingen

Als integraal adviesbureau zijn wij volledig op de hoogte van vigerende wet- en regelgeving en veiligheidseisen aan gebouwen. Omdat wij zowel bouwkundige en installatie adviseurs in huis hebben, kunnen wij uw vastgoed volledig controleren op de actuele wet- en regelgeving. Er zijn meerdere scenario’s om aan de veiligheid te voldoen en te borgen. Maar het begint vaak met een nulmeting ter plaatse. Na een nulmeting brengen wij de status en de risico’s in beeld. Tevens maken wij inzichtelijk wat de kosten zijn om compliant te worden en hoe dit bijgehouden kan worden. Wij maken een vertaling naar het MJOP om de kosten inzichtelijk te krijgen. U ziet de “herkeuringen” in de juiste cyclus terugkomen zodat u niet voor onaangename verrassingen kan komen te staan.