Aanbestedingsbegeleiding

Aanbestedingsbegeleiding

Wij begeleiden uiteenlopende opdrachtgevers met de aanbesteding van onderhoudscontracten voor hun installaties: elektrotechniek, werktuigbouwkunde of beide (E&W).

Dit is een intensief en tijdrovend proces wat kennis van de markt, techniek en installaties vraagt. Stap voor stap vormen wij na gesprekken met u de documenten voor een aanbesteding. We vertalen uw visie naar de documenten die wij verder uitwerken, te denken valt aan selectie- of gunningsleidraad, Programma van Eisen (Algemeen en Technisch), het contract en uiteraard maken we de juiste installatiecartotheek waarop installateurs hun prijs baseren. De aanbesteding kan een (meervoudig) onderhandse, niet openbare Europese of openbare Europese aanbesteding zijn. Na het vervaardigen van de documenten begeleiden we het proces en beantwoorden we de vragen, verstrekken we de Nota van Inlichtingen, versturen we gunning- en afwijzingen enz. Dit doen wij met diverse systemen, zoals TenderNed.

Na gunning kunnen wij u ook nog ondersteunen met verdere implementatie en de eerste gesprekken samen met u voeren om de transitie van de oude naar de nieuwe contractant soepel te laten verlopen.

Doel is om te komen tot betaalbare maar vooral werkbare contracten die vooral de samenwerking tussen opdrachtgever en contractant beschrijven.

Wij hebben reeds diverse opdrachtgever ondersteunt op dit gebied en mooie samenwerkingen tussen opdrachtgever en contractant zien groeien.  

Klimaat en comfort performance check Ventilatie quickscan