NEN2767 inspecties

NEN2767 inspecties

Een objectieve en persoonsonafhankelijke inspectie van de onderhoudsstaat van gebouwen, door gecertificeerde inspecteurs, is erg waardevol. Om dit te waarborgen hanteren wij de inspectiemethodiek NEN2767. Deze Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor een deskundige en betrouwbare registratie van de conditie van gebouwen, installaties en infrastructuur. Het is de basis om te komen tot een gedegen exploitatie- en onderhoudsbeleid, betrouwbaar MJOP, efficiënt gebouwenbeheer, en (prestatie)contracten enz. 

Inventarisatie

Alvorens er NEN2767 inspecties worden uitgevoerd is een nauwkeurige en objectieve inventarisatie de basis voor een goed meerjaren onderhoudsplan en daarmee dus ook voor efficiënt gebouwbeheer. Wij maken hiervoor een accurate bepaling van de belangrijke bouwkundige en installatietechnische elementen van uw gebouw in combinatie met de juiste hoeveelheden en eenheden. Aan de hand van een deskundige inspectie op locatie en een grondige controle van tekeningen, ontvangt u een heldere en betrouwbare inventarisatie. Bij onze inspectie gebruiken we geavanceerde en uiterst betrouwbare meetmethodes en -middelen. Zo hanteren we onder andere de NEN 3699, “vlakvol methode” en dergelijke. Daarnaast hebben wij uitgebreide ervaring met het opstellen van NEN 2580 metingen, die meer inzicht geven in oppervlakten en inhouden van gebouwen.

Conditiemeetkaartje voorkant
Conditiemeetkaartje achterkant

Conditiemetingen NEN2767

Na de inventarisatie volgen de conditiemetingen volgens NEN2767. Deze worden uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs, in hun “eigen” discipline betreffende bouwkunde of installatietechniek. Zij beschikken over uitgebreide vak- en materiaalkennis en hebben uitgebreide ervaring met de methodiek. Bij een inspectie op locatie worden elementen beoordeeld en worden “soort gebrek”, “intensiteit” en “omvang” bepaald. Daarnaast wordt de koppeling gemaakt naar de Aspecten/Prioriteiten, oftewel: wat is de “urgentie” om een gebrek op te gaan lossen. De inspecteur zorgt voor een duidelijk-onderbouwde gebrek omschrijving en geeft een voorstel maatregel met een helder kostenplaatje, om het gebrek op te lossen.

Onze inspecteurs verwerken hun inspectie in de gewenste onderhoudssoftware. In veel gevallen zijn conditiemetingen NEN2767 mogelijk met een tablet. Uiteraard hebben wij hier uitgebreide ervaring mee. Wij werken met diverse softwarepakketten. Deze vindt u terug op de software pagina. 

Na de inventarisatie, conditiemetingen NEN2767 en de verwerking in de software, genereren we een MJOP, oftewel een meerjaren onderhoudsplan.

Conditiescores op object- of complexniveau

Onderdeel van de NEN2767 is de “aggregatie” van conditiescores om te komen tot een conditiescore op object- of complexniveau. De conditiescore op object- of complexniveau ontstaat op basis van een “gewogen gemiddelde” van de conditiescores op elementniveau. De conditiescore op object- of complexniveau wordt vooral gebruikt voor benchmarking, bijvoorbeeld door WSW.

Op het gebied van NEN 2767 geven wij ook diverse trainingen, zoals een theoriecursus NEN2767Klik hier voor ons cursusaanbod. 

MJOP RVB BOEI inspecties Trainingsaanbod NEN2767 Software Nulmeting schilderwerk en verftechnisch advies 

Technical Due Diligence