Technisch Management

Technisch management

Als gebouweigenaar, manager vastgoed, facilitair manager of gebouwcoördinator komt er nogal wat op u af. Zeker wanneer u meerdere, uiteenlopende gebouwen moet beheren en managen is een werkweek vaak te kort om volledig in control te raken en te blijven op het gebied van:

  • (Brand)veiligheid;
  • Veranderende wet- en regelgeving;
  • Gezondheid- en leefbaarheid;
  • Installaties;
  • Bouwkunde;
  • Duurzaamheid;
  • Storingen;
  • Contracten;
  • Planmatig onderhoud etc.

Uiteraard moet alles dan ook nog procesmatig lekker lopen en moet documentatie ook nog kloppen en op orde zijn om efficiënte vervolgstappen te kunnen zetten. 

Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Vanuit uw vastgoedbeleid en onderhoudsbeleid kunnen wij u volledig ontzorgen bij het technisch managen van uw gebouwen. We zorgen ervoor dat uw wet- en regelgeving op orde is en blijft, we dragen zorg voor eenduidige documentatie en verslaglegging en we coördineren en begeleiden alle contractuele bouw- en installatie gerelateerde zaken binnen beschikbaar budget. 

Het enige wat u hoeft te doen, is ons mee helpen op te starten en vervolgens informeren wij u tijdens vaste overlegmomenten over voortgang, operationele zaken en gerealiseerde projecten of activiteiten. Belangrijke zaken zoals budgettering doen wij in overleg met u. Zo blijft u wel in de lead. 

Het resultaat is optimaal technisch management, uitgevoerd door onze adviseurs en specialisten, waardoor u uzelf bezig kunt houden met andere activiteiten en toch aan directie, bestuur of management kan aantonen dat u in control bent. 

Projectvoorbereiding- en begeleiding Directievoering- en toezicht Contractmanagement