Technical Due Diligence

Technical Due Diligence

Voor de aan- of verkoop van een object kan een Technical Due Diligence (TDD) inzicht geven in de kosten en risico’s die gepaard gaan met de eigendom van het object. Wat wordt er aan onderhoudskosten verwacht, zit er mogelijk asbest in het gebouw en hoe staat het met wet- en regelgeving en wat is de status van de bodem? Allemaal vragen waar middels een TDD antwoord op wordt gegeven.

Waar bestaat een Technical Due Diligence uit?

Bij een TDD voeren we een onderzoek uit naar technische onderhoudsstaat van het object. Er wordt hierbij een inspectie verricht, waarbij in kaart wordt gebracht wat er aan onderhoudskosten gaat komen. De resultaten worden verwerkt in een pragmatische rapportage, welke is aangevuld met conclusies en aanbevelingen uit eventuele specialistisch onderzoeken. Naast een visuele inspectie beoordelen we ook documenten, zoals logboeken, certificaten, onderhoudsdocumenten etc. Ook dit wordt verwerkt in de rapportage.

Naast het uitvoeren van het technisch en documenten onderzoek, kunnen wij ook ondersteunen bij specialistische onderzoeken bijv. (historisch) bodemonderzoek of asbestinventarisatie.

NEN2767 inspecties RVB BOEI inspecties MJOP