Vacatures 3

Klimaat en comfort performance check

Klimaat en comfort performance check

Steeds vaker weten organisaties ons te vinden om mee te denken over klimaat, comfort en gebruikerstevredenheid in een bestaand gebouw. Soms is dit een logisch gevolg uit een concreet thema zoals “Frisse Scholen” of de maatregelen m.b.t. Covid19, maar veelal is dit nog niet zo concreet en volgt de vraag vooral door toenemende klachten of zelfs uitval van medewerkers (“sick building syndrome”).

De kwaliteit van de klimaatinstallatie en zijn performance zijn meetbaar. Door de gemeten kwaliteit en onderhoudsstatus af te zetten tegen het doel van de installatie, het ontwerp, realisatie van de installatie en het huidig gebruik, ontstaat al snel een beeld over de installatie. Maar comfort en tevredenheid zijn niet zo makkelijk te meten…… Sterker nog, de installatie kan functioneren maar toch heeft u te maken met klachten: “het is te koud of te warm”, “het tocht hier”, “ik heb droge ogen van de droge lucht” enz. Natuurlijk zijn tevredenheid en comfort subjectief maar klachten kunnen tot op “bureau niveau” volkomen terecht zijn. Door de ontwikkeling van een nieuwe, lokaal op te stellen “klimaat sensor unit”, kunnen wij u van concrete waarden (data) en bijbehoren advies voorzien. Ook toe te passen bij controles op KPI’s uit uw onderhoudscontract!

Hoe werkt het?

Raderadvies plaatst de klimaat sensor unit in de te meten ruimte / locatie en we gaan de actuele klimaatcondities meten voor bijv. 3 tot 6 maanden. We meten op o.a.: licht, temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en luchtkwaliteit (vluchtige organische stoffen). Data wordt gemeten en inzichtelijk gemaakt. Door de gemeten data te controleren en om te zetten naar een rapportage gebaseerd op vigerende ARBO waarden, heeft u inzicht in de lokale/persoonlijke klimaat- en comfortsituatie op ARBO niveau. Uiteraard voorzien wij u van een bijbehorend advies. Eventueel te nemen maatregelen vertalen wij naar het MJOP. Comfort wordt meetbaarder zonder dat hier hoge kosten mee gemoeid zijn!

Onderstaande afbeelding weergeeft een samenvatting van de resultaten van een klimaatsensor die in een klaslokaal hebben gestaan. 

Naast dat Raderadvies.nl gebruikt maakt van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, willen wij graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?