Directievoering & Toezicht

Directievoering & Toezicht

Na de gunning en contractvorming met de geselecteerde uitvoerende organisatie, kunnen onze adviseurs de directievoering en / of toezichthouding op zich nemen. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Door duidelijke verslaglegging wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de voortgang van een project. Niet alleen bewaakt de adviseur de kwaliteit, planning en budget, tevens wordt er in acht genomen dat eventuele gebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden gedurende de uitvoering. Dit doen onze adviseurs door regelmatig aanwezig te zijn op locatie. 

Oplevering

Oplevering is onderdeel van het afronden van het project. U wordt ondersteunt door onze adviseurs bij de vooroplevering en eventuele gebreken met herstelwerkzaamheden worden vastgelegd, zoals afsgesproken. Deze punten worden verwerkt in een opleverrapport. Tijdens de eindoplevering toetsen we samen met u de gemaakte afspraken van het opleverrapport en ontvangt u schriftelijk verslag van de oplevering.

Projectvoorbereiding- en begeleiding Technisch management Contractmanagement

Toezicht restauratiewerkzaamheden

Voor Rijksmonument Pompgebouw Laagreservoir te Katwijk hebben wij de toezicht verzorgd op de restauratiewerkzaamheden. 

Lees meer