Projectvoorbereiding- en begeleiding

Projectvoorbereiding- en begeleiding

De adviseurs kunnen u ook ondersteunen bij de uitvoering van onderhoudsactiviteiten die volgen uit het MJOP, ongeacht of het om een bouwkundig of installatietechnisch project gaat. Dit kan gaan om projectbegeleiding van A tot Z, maar het kan ook om ondersteuning bij een specifiek onderdeel gaan, zoals bijvoorbeeld het afstemmen van jaarplannen, het opstellen van bestekken/werkbeschrijvingen of om begeleiding op het gebied van directievoering & toezicht.

Jaarplan

Nadat het MJOP opgesteld is, is de volgende stap het opstellen en afstemmen van een jaarplan of uitvoeringsplan. Hierin wordt bepaald waar de prioriteit van de uit te voeren (planmatige) onderhoudsactiviteiten komen te liggen. Dit is afhankelijk van het beschikbaar budget, gemeten kwaliteit (NEN 2767) en risicobepaling (Aspect/Prioriteiten). In vrijwel alle organisaties zit er een verschil tussen noodzakelijke onderhoudsbehoefte en beschikbaar onderhoudsbudget. Het is zodoende belangrijk om de juiste keuzes te maken. Onze ervaren adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen. Zij kijken niet alleen naar de afweging van risico, kwaliteit en budget, maar zij bepalen tevens waar mogelijke clustering van activiteiten mogelijk is, om zodoende inkoop- of schaalvoordelen te behalen. Tevens zetten zij een logische planning op. 

Werkbeschrijvingen en bestekken

Wanneer er bepaald is, welke onderhoudsactiviteiten uitgevoerd gaan worden en op wat voor termijn, is het raadzaam om een werkbeschrijving of bestek op te laten stellen. Een werkbeschrijving of bestek is in feite een omschrijving van de uit te voeren onderhoudsactiviteiten conform de wensen van de opdrachtgever, omschreven in administratieve, juridische, technische en eventueel materiaal gerelateerde bepalingen. Hierbij gaat het bestek dieper op zaken in en wordt dit vaak volgens een vaste systematiek opgezet. Dit wordt vooral voor grotere projecten gebruikt waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Een werkbeschrijving of bestek is tevens de basis voor offerte aanvragen aan aannemers of installateurs. Op deze manier kunnen er eenduidige aanvragen gedaan worden en kunnen offertes beter vergeleken worden (“appels met appels”), omdat de uitgangspunten vooraf duidelijk vermeld zijn. Verder is een werkbeschrijving of bestek vooral een “document met afspraken” waar eenieder zich aan dient te houden tijdens de uitvoering.

Hierbij kunnen wij u ondersteunen evenals het begeleiden bij offerte aanvragen of aanbestedingen. 

Directievoering- en toezicht Technisch management Contractmanagement