Overheid

Overheid

De overheid moet noodgedwongen zeer kritisch kijken naar haar uitgaven en zoekt naar mogelijkheden om kostenbesparing te realiseren. Dit vraagt ook om een kritische blik op de eigen organisatie waardoor er een verschuiving plaatsvindt van uitvoeringsorganisatie naar regieorganisatie. Bestaande doelstellingen moeten worden gerealiseerd, maar met minder mensen. Hier hoort ook een passende, optimale vastgoedportefeuille bij. Wij kunnen de regieorganisatie ondersteuning bieden door ondersteuning op advies en beheer en door technisch inhoudelijke ondersteuning. Dit alles volgens visie van de opdrachtgever. Wij werken reeds voor diverse overheidsinstanties, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Defensie, diverse waterschappen en diverse veiligheidsregio’s in het land.

Enkele opdrachtgevers:

  • Brabant Water
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpernerwaard
  • Rijksvastgoedbedrijf
  • Stichting Museum Slot Loevestein
  • Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost
  • Waterschap Scheldestromen
  • Waterschapsbedrijf Dunea
  • Waterschapsbedrijf Limburg