Overheid

De overheid moet noodgedwongen zeer kritisch kijken naar haar uitgaven en zoekt naar mogelijkheden om kostenbesparing te realiseren. Dit vraagt ook om een kritische blik op de eigen organisatie waardoor er een verschuiving plaatsvindt van uitvoeringsorganisatie naar regieorganisatie. Bestaande doelstellingen moeten worden gerealiseerd, maar met minder mensen. Hier hoort ook een passende, optimale vastgoedportefeuille bij. Raderadvies kan de regieorganisatie ondersteuning bieden door ondersteuning op advies en beheer en door technisch inhoudelijke ondersteuning. Dit alles volgens visie van de opdrachtgever. Raderadvies werkt reeds voor diverse overheidsinstanties, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Defensie, diverse waterschappen en diverse veiligheidsregio’s in het land.

Wilt u weten welke projecten wij hebben uitgevoerd voor de overheid, klik dan hier.

Nieuws

Subsidie energiebesparing VvE
Gaat u als VvE voor uw gebouw en appartementen maatregelen treffen voor energiebesparing?

Lees verder

Projecten

Projecten van Raderadvies.
Hier vindt u een selectie van onze uitgevoerde projecten.

Lees verder

Contact

Raderadvies
Tel.  073 - 544 20 00
info@raderadvies.nl

Lees verder

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van Raderadvies.
Hier vindt u een selectie van opdrachtgevers van Raderadvies.

Lees verder