Nulmeting schilderwerk en verftechnisch advies

Nulmeting schilderwerk en verftechnisch advies

Onder planmatig onderhoud wordt het terugkerende onderhoud aan gebouwen of objecten verstaan. Deze vorm van onderhoud is noodzakelijk om de gebouwen en objecten technisch in orde te houden. Een heel belangrijk onderdeel is het schilderwerk. Het schilderwerk slokt vaak een groot deel van het planmatig onderhoudsbudget op en heeft, afhankelijk van de diverse materialen, een relatief korte onderhoudscyclus, waardoor het regelmatig terugkomt. Als opdrachtgever heeft u er zodoende groot belang bij dat u duidelijk inzicht heeft in de kwaliteit van het schilderwerk, dat het in de kwaliteit blijft zoals u dit wenst en dat het budget zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.

Wij kunnen u als extern adviseur begeleiden bij het schilderwerk aan uw gebouwen of objecten. 

Gedetailleerde nulmeting

Raderadvies voert allereerst een gedetailleerde nulmeting uit door middel van een inspectie ter plaatse. Hierbij worden volgende zaken beoordeeld:

  • Schilderwerk: glansverlies (ISO 2813), afpoederen (ISO 4628-6), verkleuring (ISO 105 – A02), verfschade, hechting (ISO 2409). Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met weerszijden enz.
  • Keuring hout: barsten en scheuren van de ondergrond, klemmende draaiende delen, open verbindingen, houtrot, houtvochtgehalte, glasbevestiging en –afdichting.  
  • Keuring metaal: corrosie, filiform corrosie, zinklaagdikte op staal.
  • Keuring steenachtig: roestende wapening, grindnesten en vorstschade, constructieve en lichte scheurvorming, afschot.

Onze ervaren verftechnisch adviseurs beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van verfsoorten, schildermethodieken, ondergronden en materialen, processen enz. Zij maken o.a. gebruik van: voelermaat, vochtmeter, priem, fenolftaleïne, inspectie set hechtproeven en foto camera.

Uiteindelijk komt er duidelijke nulmeting te liggen, die inzicht biedt in de huidige status van de kwaliteit van het schilderwerk. Hier wordt vervolgens een advies aan gekoppeld.

Verftechnisch advies

De verftechnisch adviseurs zorgen voor een onderbouwd advies als basis voor de komende uitvoering. Aan de hand van het uitgebrachte advies wordt er een bestek opgesteld. Dit is basis voor de aanbesteding. De aanbestedingsprocedure en de controle op dit bestek gedurende de uitvoering en bij oplevering, kan volledig door Raderadvies worden begeleid. Door de kennis en ervaring van onze adviseurs wordt een traject efficiënt begeleid, zodat optimale kwaliteit behaald wordt, binnen gesteld budget.

Verftechnisch advies
Verftechnisch advies
Verftechnisch advies