EED-audit

Energie Efficiency Directive (EED)

De klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande klimaatproblemen hebben geleid tot de publicatie van Energie Efficiency Directive, de EED-richtlijn. Het Europees parlement heeft deze richtlijn ingesteld met als doelstelling 20% lager Europees Energie verbruik in 2020.

De EED-richtlijn is inmiddels in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Bedrijven welke onder deze wetgeving vallen zijn aangeschreven of worden aangeschreven door het bevoegd gezag (gemeente, provincie, omgevingsdienst) om te voldoen aan de wetgeving door het aanleveren van de rapportage van een uitgevoerde EED-audit. 

Wat houdt een EED-audit in?

Een EED-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van de onderneming met als doel inzicht te krijgen in de gehele energiehuishouding inclusief mobiliteit (CO2-voetafdruk) en mogelijke besparingen.

De EED-audit is verplicht voor: 

  • Ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn;
  • Ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet meer dan €50,- miljoen bedraagt en/of het jaarlijkse balanstotaal de €43,- miljoen niet overschrijdt. 

Bovenstaande afbeelding: Overzicht totale energieverbruik en CO2 emissie

Uitzonderingen

Vrijstelling op een EED-audit plicht kan door het bevoegd gezag verleent worden, indien de onderneming op een andere wijze heeft aangetoond inzicht te hebben in haar energiehuishouding.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Deelname in een MEE/MJA (Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie Convenant);
  • Certificering NEN ISO 50.0001 (Energiemanagementsysteem);
  • Certificering NEN ISO 14.001 met aanvulling 14.051 (Milieumanagementsysteem);
  • Keurmerkbezit als BREEAM in use, CO2-prestatieladder ed. 

Wij kunnen voor u een EED-audit verzorgen. Nadat de energiehuishouding in beeld is gebracht, wordt er gekeken naar de besparingsmogelijkheden. Onze advieswerkzaamheden kunnen niet alleen positief zijn voor het milieu maar kunnen u dus ook geld opleveren. Wij hebben o.a. een EED-audit verzorgt voor opdrachtgevers als ASR en ANAC. Voor meer informatie, neem contact met ons op. 

DMOP Energielabel Utiliteitsbouw Circulaire inspecties