Vacatures 3

EED-audit

Energie Efficiency Directive (EED)

Als reactie op de klimaatverandering en de bijbehorende klimaatproblemen is de Energie Efficiency Directive (EED-richtlijn) gepubliceerd. Het Europees Parlement heeft deze richtlijn vastgesteld met als doel om het Europees energieverbruik in 2020 met 20% te verminderen. De EED-richtlijn is inmiddels in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Ondernemingen die onder deze wetgeving vallen, ontvangen of zullen een verzoek ontvangen van het bevoegd gezag (zoals de gemeente, provincie of omgevingsdienst) om te voldoen aan de wetgeving door het aanleveren van een rapportage van een uitgevoerde EED-audit.

Wat houdt een EED-audit in?

Een EED-audit is een grondig onderzoek naar het energieverbruik van een onderneming, met als doel een diepgaand inzicht te verkrijgen in de volledige energiehuishouding, inclusief mobiliteit (CO2-voetafdruk) en besparingsmogelijkheden te identificeren.

De EED-audit is verplicht voor: 

  • Ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn;
  • Ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet meer dan €50,- miljoen bedraagt en/of het jaarlijkse balanstotaal de €43,- miljoen niet overschrijdt. 

Bovenstaande afbeelding: Overzicht totale energieverbruik en CO2 emissie

Uitzonderingen

Het bevoegd gezag kan vrijstelling verlenen van de verplichting tot een EED-audit als de onderneming op andere wijze heeft aangetoond dat zij inzicht heeft in haar energiehuishouding.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Deelname in een MEE/MJA (Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie Convenant);
  • Certificering NEN ISO 50.0001 (Energiemanagementsysteem);
  • Certificering NEN ISO 14.001 met aanvulling 14.051 (Milieumanagementsysteem);
  • Keurmerkbezit als BREEAM in use, CO2-prestatieladder ed. 

Raderadvies kan jouw EED-audit verzorgen. Na het in kaart brengen van jouw energiehuishouding, kijken we naar mogelijke besparingsmogelijkheden. Onze adviesdiensten dragen niet alleen bij aan het milieu, maar kunnen jou ook financiële voordelen opleveren. We hebben onder andere EED-audits uitgevoerd voor opdrachtgevers zoals ASR en Boomkwekerij Ebben. Neem contact met ons op voor meer informatie.

DMOP Energielabel Utiliteitsbouw Circulaire inspecties Duurzaam beheer Quickscan duurzaamheid

Informatieplicht (erkende maatregelen lijst)