Woningcorporaties

Door een toenemende financiële druk en een veranderende maatschappelijke rol, moeten organisaties in de sociale huursector méér doen met minder middelen. Echter gebruikskwaliteit en duurzaamheid zijn in sterk toenemende mate steeds belangrijker. Dit vraagt inzicht in de noodzakelijke onderhoudsbehoefte van het woningbezit op korte én lange termijn. Wij voorzien in een klantspecifiek onderhoudsbeleid als basis voor uw meerjarenonderhoudsbegroting. Het kostenplaatje sluit aan bij uw budget en vormt de input voor het strategisch voorraadbeheer.

Enkele opdrachtgevers:

 • Alwel
 • Baston Wonen
 • Beter Wonen
 • De Woonplaats
 • Domijn
 • Haag Wonen
 • Laurentius Wonen
 • Ons Huis
 • Poort6
 • Provides
 • Sité Woondiensten
 • Stichting Brabant Wonen
 • Vestia
 • Vidomes
 • Vivare
 • Viveste
 • Woningbelang Valkenswaard
 • Woonkracht 10
 • Woonstichting JOOST
 • UWOON
 • Zayaz
 • Zo Wonen