Woningcorporaties

Vastgoedmanagement bij woningcorporaties

Bij woningcorporaties is vastgoedmanagement cruciaal aangezien zij betaalbare huisvesting verstrekken aan mensen met lage inkomens. Het vastgoedbeheer van de woningcorporaties omvat sociale huurwoningen, appartementencomplexen en andere wooneenheden. Het doel van vastgoedmanagement bij woningcorporaties is dan ook het leveren van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare huisvesting aan huurders en het behouden en verbeteren van de vastgoedportefeuille op de lange termijn.

Door een toenemende financiële druk en een veranderende maatschappelijke rol, moeten organisaties in de sociale huursector meer doen met minder middelen. Daarentegen moet de gebruikskwaliteit toenemen en wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Dit vraagt inzicht in de noodzakelijke onderhoudsbehoefte van het woningbezit op korte en lange termijn. Raderadvies voorziet in een klant specifiek onderhoudsbeleid als basis voor de meerjaren onderhoudsbegroting. Het kostenplaatje sluit aan bij het budget en vormt de input voor het strategisch vastgoedbeheer.