Segmenten

Segmenten Raderadvies

Elk gebouw heeft te maken met degradatie van de kwaliteit van bouwkundige en installatietechnische elementen. Ieder klantsegment richt zijn vastgoedbeheer proces echter op een andere wijze in. Bij vastgoedbeheer gaat het niet alleen om de kwaliteit en kosten van een gebouw, maar ook over het op een juiste manier van huisvesten van de specifieke gebruiker. Wij ondersteunen vastgoedbezitters en vastgoedgebruikers bij een optimaal onderhoudsproces. Onze dienstverlening is voor elke vastgoedbezitter geschikt. Specifiek werken wij vooral in de segmenten: