Vacatures 3

MJOP

Meerjaren onderhoudsplan

Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) oftewel een meerjaren onderhoudsbegroting vormt de basis voor het gebouw beheerplan en biedt inzicht in het benodigde onderhoudsbudget voor de komende jaren. Als klant kun je vertrouwen op een overzichtelijke en pragmatisch MJOP dat gebaseerd is op het onderhoudsbeleid van jouw organisatie. Het MJOP dient niet alleen als leidraad voor het bepalen van dotaties en als referentie voor accountants, maar biedt ook een solide basis voor het plannen van toekomstige onderhoudsactiviteiten.

Wij stellen gedetailleerde MJOP's op die een helder overzicht geven van de onderhoudskosten gedurende de gehele exploitatieperiode van een gebouw, bijvoorbeeld over een periode van 50 jaar. Door middel van inspecties conform de NEN2767-norm en indexatie van prijzen zorgen we ervoor dat de begrotingscijfers up-to-date en accuraat blijven.

Opbouw MJOP en rapportage

Een pragmatisch, leesbaar en bruikbaar Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is essentieel en moet alle relevante informatie bevatten. De gehanteerde codering bij elementen, gebreken en maatregelen is de NL/Sfb codering. Onze MJOP's bieden waardevolle informatie voor beleidsmakers, management, inkopers, technisch beheerders en uitvoerend personeel. De prijzen in de begrotingen worden zorgvuldig bewaakt en up-to-date gehouden door de adviseurs van Raderadvies. Deze prijzen zijn gebaseerd op verschillende factoren, zoals benchmarking, marktonderzoek, ervaringscijfers, contacten met diverse leveranciers, enzovoort.

Onze MJOP’s bevatten:

  • Duidelijke object informatie
  • Een kostenoverzicht op hoofdniveau
  • De inventarisatie (element, hoeveelheid, eenheid, onderbouwing)
  • Conditiemeting NEN2767 (inclusief foto's)
  • Uitgebreide begroting

Hierbij kunnen wij onderscheid aanbrengen tussen bijvoorbeeld verhuurder/huurder, maar ook tussen “soort onderhoud” van vastgoed, namelijk: planmatig onderhoud, klein jaarlijks onderhoud, contractonderhoud en wettelijke verplichtingen of keuringen. Uiteraard is dit op maat in te richten en kunnen we rekening houden met de juiste boekhoud- of fondscodes.

Doorrekenen scenario's 

Samen met jou kijken we kritisch naar de onderhoudskosten in relatie tot de exploitatie. We geven antwoorden op vragen met betrekking tot onderhoudsscenario's, achterstallig onderhoud bij doorexploiteren, aftoppen richting einde exploitatietermijn, enzovoort. Op die manier krijg je inzicht in de financiële gevolgen van bepaalde beleidskeuzes.

Zo ondersteunen wij ook met het maken van meerjaren onderhoudsplannen volgens de componentenmethode waarbij rekening wordt gehouden met activeren en afschrijven of inrichten van een onderhoudsvoorziening. 

In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) tot stand komt, wat het inhoudt en hoe wij te werk gaan.

Tevens kunnen we samen met jou het MJOP vertalen naar een operationeel jaarplan of uitvoeringsplan. Naast een MJOP kunnen wij ook een DMOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan) opstellen. 

NEN2767 inspecties RVB BOEI inspecties Trainingsaanbod NEN2767 Software Nulmeting schilderwerk en verftechnisch advies 

Technical Due Diligence Componentenmethode

Naast dat Raderadvies.nl gebruikt maakt van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, willen wij graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?