Onderwijs

De komende jaren krijgen onderwijsorganisaties meer en meer verantwoordelijkheden op huisvestingsgebied. Een onderwerp dat een belangrijke bijdrage levert aan het onderwijsproces, maar dat inhoudelijk ook de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Wij zorgen voor optimale kwaliteit van huisvesting, reiken besparingsmogelijkheden aan en stemmen alles af op uw financiële mogelijkheden. Ons doel? U faciliteren en ontzorgen.

Enkele opdrachtgevers primair onderwijs:

 • BreedSaam
 • Eduvier onderwijsgroep
 • Mosa Lira
 • Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam
 • OPO IJmond
 • PCBO Apeldoorn
 • SPCO Groene Hart
 • Stichting Conexus
 • Stichting Fedra
 • Stichting Florente Basisscholen
 • Stichting Fluenta
 • Stichting Onderwijs Primair
 • Stichting RK onderwijs Lent
 • Stichting Signum
 • Stichting Sint-Joseph scholen
 • Stichting Trinamiek
 • Tabijn

Enkele opdrachtgevers voortgezet en hoger onderwijs:

 • Christelijke Hogeschool Windesheim
 • Dunamare
 • Rijnlands Lyceum
 • Scholengemeenschap Lelystad
 • SCO Wolvega
 • Stichting Ceder Groep
 • STC Group
 • Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland - Weststellingerwerf
 • Stichting Willem van Oranje
 • VO De Vechtstreek
 • Yuverta

Componentenmethode