Contractmanagement

Contractmanagement

De hoeveelheid, diversiteit en complexiteit van contracten op het gebied van uw vastgoed is niet minder geworden de afgelopen jaren. Sterker nog, het merendeel van de vastgoed gerelateerde verplichtingen, diensten, leveringen en projecten worden tegenwoordig in contractvorm aangeboden en geaccordeerd. Continu veranderende wet- en regelgeving, nieuwe producten, slimmere processen enz. zijn basis voor veranderende contracten, inhoud en contractvormen. Maar om “in control” te zijn en te blijven in de diversiteit van contracten vraagt nogal wat kennis, tijd, inzicht enz. Geen gemakkelijke opgave waarbij wij u graag van dienst zijn.

  • Optimalisatie bestaande contracten: Wij ontzorgen u bij het in beeld brengen van de wettelijke verplichtingen, noodzakelijke activiteiten en maken voor u de juiste “nulstatus” zodat u weet welke activiteiten noodzakelijk zijn. Vervolgens beoordelen, bewaken, monitoren en optimaliseren we uw lopende contracten. We toetsen op kwaliteit, actualiteit en attractiviteit. We gaan graag goede maar ook minder goede gesprekken namens u aan met een contractant. Niet noodzakelijke of aflopende contracten brengen we tijdig in beeld met een advies over het vervolg. We creëren grip en control.
  • Nieuwe contracten: Waar nodig of gewenst gaan we namens u gesprekken aan met nieuwe contractanten of we maken een werkbeschrijving en doen een aanbesteding om te komen tot de juiste keuze. Door ervaringen, marktkennis en door de best passende contractvorm te beschrijven komen we tot de beste contractant. Hierbij opereren we volledig integer en onafhankelijk. 
  • Transitie en implementatie: We begeleiden de transities van oude naar nieuwe leverancier en begeleiden de implementatie met een nieuwe leverancier. De ervaring leert dat zowel de afronding met de “oude” leverancier en het zo snel mogelijk operationeel krijgen van de nieuwe leverancier tijd en energie kost en door dit volgens gestructureerd proces te doen, is de overlast minimaal.

Projectvoorbereiding- en begeleiding Directievoering- en toezicht Technisch management