GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant

 

GGZ Oost Brabant biedt medisch specialistische zorg en hulp aan mensen met complexe psychiatrische aandoeningen. Hierbij biedt GGZ passende (tijdelijke) woon- of verblijfvormen. GGZ heeft over 12 locaties meerdere vormen van wonen.

Werkzaamheden

Wij hebben voor diverse gebouwven van GGZ Oost Brabant een quickscan BOEI uitgevoerd. De quickscan BOEI is een pragmatische afgeleide versie van de RGDBoei inspectie waardoor de van belangzijnde aspecten voor de opdrachtgever bekeken worden. Het betreft o.a. een inspectie waarbij er gekeken wordt naar de thema's brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in wet- en regelgeving. De gegevens zijn verwerkt in het softwarepakket PCA. 

Andere projecten
Gemeente Weesp
Gemeente Weesp

Technische actualisatie Gemeente Weesp

Lees verder

Waterschap Scheldestromen
Waterschap Scheldestromen

Toezicht gedurende schilderwerkzaamheden

Lees verder

Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch

Conditiemeting NEN2767 en Checklist W&R

Lees verder