Academisch Ziekenhuis Maastricht

Academisch Ziekenhuis Maastricht

 

Het academisch ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht werken samen in het Maastricht UMC+, ofwel het Maatstricht Unviersitair Medisch Centrum+.

 

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht is onderdeel van Maastricht UMC+, een organisatie die zich bezig houdt met patiëntenzorg, onderwijs & opleiding, onderzoek en valorisatie. Het vastgoed van deze organisatie is een belangrijk middel om de doelstellingen op de verschillende onderdelen te realiseren. Een ziekenhuis van ca. 100.000 m2 dat nog uitgebreid wordt, vraagt inzicht in de onderhoudsstaat en –behoefte en de daarvoor benodigde middelen. De afdeling beheer wil meer structuur in het meerjaren onderhoud, waardoor “ad hoc” verschuift naar meer “voorspelbaar en gepland” onderhoud. Wij zijn gevraagd om mee te werken aan een visiedocument planmatig onderhoud.

Andere projecten
Gemeente Weesp
Gemeente Weesp

Technische actualisatie Gemeente Weesp

Lees verder

Waterschap Scheldestromen
Waterschap Scheldestromen

Toezicht gedurende schilderwerkzaamheden

Lees verder

Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch

Conditiemeting NEN2767 en Checklist W&R

Lees verder