Componentenmethode

Componentenmethode

In de laatste maanden van 2021 bereikten ons veel vragen van onderwijsorganisaties die worstelen met de componentenmethode. De accountants maken onze relaties erop attent dat de bekostiging van het onderhoud van de schoolgebouwen er anders uit gaat zien.

Er zijn grofweg nog maar 2-manieren mogelijk: activeren en afschrijven of inrichten van een onderhoudsvoorziening. Voor beide manieren geldt dat deze moeten worden benaderd volgens de componentenmethode. Bij activeren worden kosten ten laste van de komende jaren gebracht. Bij een voorziening worden kosten voorafgaand aan het onderhoud gespaard.

In de situatie waar een onderhoudsvoorziening wordt gevormd gelden nieuwe spelregels. Waar in het verleden veelal een gemiddeld jaarbedrag werd gedoteerd, moet de opbouw van de voorziening nu per component worden gedaan. Dit betekent dat er al vanaf jaar 1 gespaard wordt voor componenten die misschien pas over 20 jaar vervangen moeten worden. De hoogte van de voorziening zal hierdoor sneller stijgen dan in het verleden. Belangrijke informatie voor een onderhoudsvoorziening is een eventueel startkapitaal op basis van al verstreken jaren of het bepalen van de benodigde dotatie voor een specifiek boekjaar.

Raderadvies werkt hierbij vanuit goed onderbouwde meerjaren onderhoudsbegrotingen. Onze adviseurs kunnen u hierbij van de juiste cijfers te voorzien.