DMOP

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP)

Niet voor niets staat verduurzaming van vastgoed dan ook op de rol voor de komende jaren. Hier zal dan ook steeds meer op gestuurd en gehandhaafd gaan worden vanuit overheid. En deadlines liegen er ook niet om. In 2023 worden kantoorgebouwen geacht in een Energielabel C te zitten. In 2030 is het streefdoel om 49% CO2 reductie te hebben gerealiseerd en geldt de “verplichting” dat gebouwen in een energielabel A verkeren. In 2050 moet dit 95% zijn en hebben we het vooral over energieneutraal en CO2 arme gebouwen, oftewel Paris Proof. Gebouwen dienen op dat moment gasloos te zijn. Gebouw eigenaren worden geacht energie te gaan besparen. En dit moet ook aantoonbaar gemaakt worden, denk bijv. aan de Erkende Maatregelen voor Energiebesparing welke verantwoord moeten worden in een Informatieplicht. Voor grotere organisaties in omvang of verbruik wordt zelfs een EED audit gevraagd. Duurzaamheid heeft invloed op waarde van vastgoed, exploitatie, kosten, energiebesparing en imago! Duurzaamheid en onderhoud zijn niet meer los van elkaar te zien. Dus op de vraag: “moet ik een MJOP of DMJOP hanteren?” kunnen we kort zijn: het is in feite steeds meer en meer hetzelfde…. Maar:

De invulling ervan is maatwerk. Samen met u gaan we bepalen wat uw visie is ten aanzien van uw vastgoed en ten aanzien van verduurzaming. Heeft u nog niet in beeld wat uw verbruik is of uw Energielabel, dan kunnen wij dit heel snel een efficiënt inzichtelijk maken. Vervolgens bepalen we het scenario, wilt u bijv. eerst naar Label C met uw kantoren, of stoten we meteen door naar Label A? Of is een Energielabel  helemaal niet zo belangrijk maar wenst u vooral gasverbruik te reduceren en wenst u zodoende een “paris proof” scenario. Wij brengen het scenario inzichtelijk met noodzakelijke kosten, beoogde besparing en terugverdientijden. Waarbij we logisch om gaan met zowel verduurzaming als vervanging. We bepalen het assetniveau voor inspecties, het MJOP niveau met verduurzaming oftewel het DMJOP en hoe dit er in de rapportage uit moet zien. 

EED-audit Energielabel Utiliteitsbouw Circulaire inspecties