DMOP

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP)

Er zijn diverse redenen om de energetische eigenschappen van objecten inzichtelijk te hebben, duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren en deze te budgetteren in een DMOP. Enerzijds worden vanuit de overheid verplichtingen opgelegd zoals de energielabel C voor kantoorgebouwen in 2023. En anderzijds kunnen redenen als waardevermeerdering, energiebesparing of verbeteren van comfort van toepassing zijn. Wil je als eigenaar alleen voldoen aan wat wettelijk noodzakelijk is, of heb je een vooruitstrevende ambitie? Het energie-neutraal en CO2-neutraal bouwen komt er hoe dan ook aan, waarom wachten tot 2050?

Het verduurzamen in combinatie met onderhoud betreft niet alleen advies over het vervangen van bouwdelen door duurzame materialen/installaties (bijvoorbeeld led-verlichting), maar ook advies met betrekking tot het onderhoud van elementen door het toepassen van duurzame producten (bijvoorbeeld biobased verfsysteem). Het is ook mogelijk om rekening te houden met (toekomstig) hergebruik van de te vervangen delen (circulariteit). Het DMOP is dus uitgebreider in vergelijking met het reguliere MJOP waarbij elementen 1 op 1 worden vervangen. Tevens zijn er bij een DMOP meerdere varianten mogelijk: geïntegreerd met Erkende Maatregelen, gericht op het behalen van een noodzakelijk of gewenst Energielabel of zelfs een DMOP scenario “Paris Proof” of “gasloos” of een circulair MJOP.

Om de gewenste duurzaamheidsvariant te integreren in het onderhoud  kan Raderadvies het MJOP transformeren naar een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP). Om de ‘D’ in een DMJOP te krijgen dient een MJOP te worden uitgebreid met duurzame aspecten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verduurzaming op natuurlijke vervangmomenten;
  • Verduurzaming op kansrijke momenten;
  • Vervanging door biobased materialen;
  • Erkende maatregelenlijst (EML);
  • Energie- en/of CO2-neutraal gebouw;
  • Maatregelen voortvloeiend uit de Energie Audit (EED);
  • Maatregelen voortvloeiend uit de quickscan;
  • Maatregelen voortvloeiend uit het energetisch maatwerkadvies (t.b.v. energielabel).

Raderadvies ondersteunt u bij het opstellen van de bovenstaande adviezen. Indien u dergelijke adviezen al heeft liggen, kan Raderadvies deze adviezen verwerken in het MJOP. Of u ondersteunen met de voorbereiding en begeleiding van uitvoering van de noodzakelijke maatregelen.

Gerelateerde diensten: EED-auditEPA-Ucirculaire inspecties