Heb jij als schoolbestuur al een Meerjaren Onderhoudsplan volgens de nieuwe voorschriften 2024?

Wij kunnen op basis van gegevens uit het MJOP een analyse aanleveren conform de componentenmethode. Hierbij leggen we een voorziening per component vast door middel van formules. Dit zorgt ervoor dat in jouw MJOP alle kosten maximaal beheerd worden en budgetten gereserveerd. Tenslotte voldoe je dan ook aan de nieuwste regelgeving!

Half juli is er door de PO- en VO raad een nieuwsbericht gepubliceerd waarin is aangegeven dat per 1 januari 2024 een keuze gemaakt moet worden op welke manier de kosten voor het groot onderhoud in het MJOP verwerkt worden. Jij als schoolbestuur, kunt een keuze maken tussen het activeren/afschrijven van groot onderhoud of het vormen van een voorziening die per component moet worden opgebouwd. Los van de te maken keuze, is het belangrijk dat in het MJOP minimaal één keer alle onderhoudscomponenten voorkomen, dus ook de componenten die een langere onderhoudscyclus hebben zoals dakbedekking. Dit betekent dat er een MJOP voor langere tijd opgesteld dient te worden.

Wil jij meer informatie over een MJOP volgens componentenmethode, de nieuwe voorschriften voor 2024 of advies over welke keuze je moet maken? Onze adviseurs Sjoerd Santema en Koen van der Burgt staan jouw graag te woord.

Voorbeeld componententenmethode: Download bestand