Integraal advies voor Avans Hogeschool

Avans Hoge School

Avans Hogeschool is een kennisinstelling verankerd in het Brabantse werkveld en biedt diverse opleidingen verdeeld over diverse academies. Duurzaamheid en circulariteit zijn bij Avans Hogeschool essentiële waarden. Niet alleen om dit uit te dragen naar haar studenten maar ook door onderzoek en werk- en leeromgeving daarop in te richten. Zo heeft Avans Hogeschool in 2022 een Europese aanbesteding MJOV expertise en gebouwinspecties gepubliceerd. Wij hebben daar destijds op ingeschreven en deze aanbesteding gewonnen.

Avans Hogeschool heeft met verschillende contractpartijen een overeenkomst afgesloten voor het onderhoud aan de gebouwen en installaties. Om de uitvoering en naleving van contractvoorwaarden in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau te monitoren, zijn wij als onafhankelijk adviseur gecontracteerd. Op basis van een steekproef Conditiemeting NEN 2767 hebben we het huidige onderhoudsniveau inzichtelijk gemaakt. Dit geeft Avans Hogeschool inzicht in de dienstverlening en de kwaliteit van het onderhoud. Maar het biedt ook mogelijkheden om het geplande onderhoud MJOV beter af te stemmen op de onderhoudsbehoefte.

Het afgelopen jaar zijn we dan ook gestart met het op orde brengen van de MJOV. Dit doen we door te werken vanuit een basis-elementenlijst die consistent kan worden toegepast over alle onderwijslocaties. In de vervolgstappen gaan we kijken naar het inrichten van het onderhoudsbeleid voor het meerjaren onderhoudsplan van Avans Hogeschool zodat er een goed inzicht ontstaat in de financiële behoefte voor het onderhoud de komende jaren.

Daarnaast hebben wij ook energielabels opgesteld voor drie onderwijsgebouwen. De energielabels voor deze gebouwen zijn uitgekomen op een Label A of beter. Van vier andere onderwijsgebouwen hebben we het huidig energielabel geanalyseerd om een duurzaam maatregelpakket samen te stellen, met als ambitie om in de nabije toekomst Paris Proof te zijn. Om een duurzaam maatregelpakket samen te stellen, zijn de gegevens ingevoerd in Fastlane.

De bouwkundige en installatietechnische inventarisatie voor de verduurzamingsmaatregelen leveren input voor een nieuw MJOP. Aan de hand van het MJOP kan Avans Hogeschool een jaarplan af gaan stemmen en gaan bepalen wat het beste moment is om te gaan verduurzamen. Dit kan op een natuurlijk vervangingsmoment zijn of toch al eerder (zelfstandig moment).

Weer een mooie veelzijdige opdracht waarin contractbeheer, conditiemeten, meerjaren onderhouds(beleid) en duurzaamheid samenkomen. Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op! De koffie staat klaar.