Jaarplan

Jaarplan

Aan de hand van het opgestelde MJOP stemmen we samen met u een jaarplan/uitvoeringsplan af. Uw beschikbaar budget zetten we af tegen de beoogde onderhoudsactiviteiten. In het jaarplan wordt bepaald waar de prioriteit van de uit te voeren (planmatige) onderhoudsactiviteiten komen te liggen. Dit is afhankelijk van het beschikbare budget, gemeten kwaliteit (NEN2767) en risicobepaling (aspecten/prioriteiten). We benutten het beschikbare budget zodoende optimaal. We bepalen welke activiteiten geclusterd kunnen worden tot een rendabel project, we bepalen waar we inkoopvoordeel kunnen halen en we maken gebruik van schaalvoordelen. Uiteraard houden we er rekening mee dat het primaire proces niet te veel verstoord mag worden. Vervolgens maken we een planning voor het jaar en kunnen de onderhoudsactiviteiten en/of projecten voorbereid en aanbesteed worden. Wanneer de activiteiten gereed zijn, zullen we uiteraard ook weer de terugkoppeling naar MJOP verzorgen.