Scholen

De komende jaren krijgen onderwijsorganisaties meer en meer verantwoordelijkheden op huisvestingsgebied. Een onderwerp dat een belangrijke bijdrage levert aan het onderwijsproces, maar dat inhoudelijk ook de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Wij zorgen voor optimale kwaliteit van huisvesting, reiken besparingsmogelijkheden aan en stemmem alles af op uw financiële mogelijkheden. Ons doel? U faciliteren en ontzorgen.

Enkele opdrachtgevers primair onderwijs:

 • Eduvier onderwijsgroep
 • Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam
 • OPO IJmond
 • SPCO Groene Hart
 • Sticihting Ceder Groep
 • Stichting Fedra
 • Stichting Fluenta
 • Stichting RK onderwijs Lent
 • Stichting Florente Basisscholen
 • Stichting Trinamiek
 • VPCO De Stroming

Enkele opdrachtgevers voortgezet en hoger onderwijs:

 • Christelijke Hogeschool Windesheim
 • Dunamare
 • Rijnlands Lyceum
 • RSG Broklede
 • Scholengemeenschap Lelystad
 • SCO Wolvega
 • STC Group
 • Stichting Willem van Oranje
 • VO De Vechtstreek
 • Wellant College