Stichting Boor

Stichting Boor

Stichting Boor verzorgt het openbaar (speciaal) onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zijn er 78 scholen waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen les wordt gegeven.

Stichting Boor wilde in één keer een volledig en compleet beeld van de onderhoudsstaat van haar schoolgebouwen. Samen met twee andere adviesbureaus zijn de schoolgebouwen in de regio Rotterdam volgens de NEN2767 systematiek aanvullend met de BOEI systematiek in kaart gebracht. Het ging hierbij om basisscholen, voortgezet scholen maar ook speciaal onderwijs scholen. Naast de onderhoudsaspecten zijn de thema's Brand, Energie en Inzicht in wet- en regelgeving getoetst. De BOEI inspectie is verwerkt in het softwarepakket van Plandatis (O-prognose).

Andere projecten
Gemeente Weesp
Gemeente Weesp

Technische actualisatie Gemeente Weesp

Lees verder

Waterschap Scheldestromen
Waterschap Scheldestromen

Toezicht gedurende schilderwerkzaamheden

Lees verder

Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch

Conditiemeting NEN2767 en Checklist W&R

Lees verder