Cursus 'van conditiemeten NEN 2767 naar MJOP'

Doelgroep
De cursus 'van conditiemeten 2767 naar MJOP' is geschikt voor opzichters, medewerkers bedrijfsbureau, gebouwbeheerders en inspecteurs. Voor degene die daadwerkelijk actief aan de slag gaan met de NEN 2767 en dit vertalen naar een MJOP.

Doel
Het doel van deze cursus is het conditiemeten volgens de norm 2767 en de resultaten hiervan uit te werken in een meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Inhoud
Tijdens de cursus 'van conditiemeten NEN 2767 naar MJOP' worden de volgende zaken behandeld:

  • Dag 1: NEN 2767 theorie
  • Dag 2: Toepassing NEN 2767 in praktijk
  • Dag 3: Vertaling naar MJOP

Waar
In company.

Duur
3 dagen, van 09.00-16.30 uur.

De cursus wordt gegeven door een gecertificeerd RgdBOEI Integraal Adviseur Vastgoed, met zeer veel ervaring op het gebied van de NEN 2767.

U ontvangt:

  • Cursusmateriaal
  • Bewijs van deelname

 

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met tel: 073-5442000 of via deze link.

Nieuws

Subsidie energiebesparing VvE
Gaat u als VvE voor uw gebouw en appartementen maatregelen treffen voor energiebesparing?

Lees verder

Projecten

Projecten van Raderadvies.
Hier vindt u een selectie van onze uitgevoerde projecten.

Lees verder

Contact

Raderadvies
Tel.  073 - 544 20 00
info@raderadvies.nl

Lees verder

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van Raderadvies.
Hier vindt u een selectie van opdrachtgevers van Raderadvies.

Lees verder