Toezicht restauratiewerkzaamheden Rijksmonument

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Jaarlijks ontvangt Dunea 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk en beheert de prachtige natuur en beschermt de drinkwaterwinning. Dit doen ze al ruim 140 jaar. 

Voor Rijksmonument Pompgebouw Laagreservoir te Katwijk verzorgt Raderadvies momenteel toezicht op de restauratiewerkzaamheden. Voorafgaand hebben wij een bouwkundig vooronderzoek en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd en vergunningen en subsidie aangevraagd. Vervolgens is de voorbereiding voor de volledige restauratie van het pand gestart. De bestekken/werkomschrijvingen zijn opgesteld en het project is aanbesteed. Momenteel is de restauratie in uitvoering en de verwachting is dat de werkzaamheden eind van het jaar worden opgeleverd. 

Rijksmonument Pompgebouw Laagreservoir is in 1887 ontworpen en in het bezit van de Leidsche Drinkwatermij, nu Dunea N.V. In de periode van 1887 tot 1949 hebben diverse verbouwing plaatsgevonden, zoals een uitbreiding aan de noord- en zuidzijde van het pand. Het Pompgebouw kent sinds 1936 ook een functie als ketelhuis voor de centrale verwarming. Momenteel fungeert het pompgebouw echter uitsluitend als doorvoerstation voor een persleiding.