Onderzoek loden waterleidingen scholen

Lood in het drinkwater is schadelijk voor de gezondheid van met name jonge kinderen. De waterleidingen werden vroeger vaak gemaakt van lood. Sinds 1960 is dat niet meer toegestaan en dus verboden. De PO-Raad heeft alle schoolbesturen van Nederland opgeroepen, de leidingen van alle basisscholen in Nederland te laten controleren op het loodgehalte in het water. Veel scholen hebben namelijk nog loden waterleidingen en dienen de nodige aanpassingen te doen. Hiervoor zullen de scholen samen met de gemeente moeten gaan overleggen.

Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij de controle van de loden waterleidingen binnen de scholen en dit voor u rapporteren. Er wordt eerst nagegaan wat het bouwjaar van de scholen betreft. De scholen die voor 1960 zijn gebouwd, vormen een risicogroep met (mogelijke) aanwezigheid van de loden waterleidingen.

Bij de watermeter van de scholen controleren onze adviseurs hoe de leiding eruit ziet. Loden leidingen zijn vaak zilvergrijs en iets dikker dan nieuwe leidingen. Als men erop tikt met een metalen voorwerp dan maakt het een dof geluid. Waterleidingen welke na 1960 zijn aangebracht zijn in koper uitgevoerd. Koper is in beginsel glimmend oranje en oxideert/verkleurt na verloop van tijd in groen. Tevens zullen wij middels een inspectie in de kruipruimte nagaan of er loden waterleidingen aanwezig zijn.

Ook benieuwd of er bij u loden waterleidingen aanwezig zijn binnen uw scholen? Wij kunnen u ondersteunen bij het onderzoek hiernaar.

Onderstaand treft u een voorbeeld waarbij geen loden waterleidingen zijn aangetroffen.