Noodlokalen Margrietschool in Woerden

Maandag 26 november is gestart met plaatsen van noodlokalen bij de Margrietschool in Woerden. Dit is nodig omdat het dak van de Margrietschool niet goed is. Door een constructiefout bij de bouw twintig jaar geleden, zou het dak kunnen inzakken als er een pak sneeuw op ligt. Voor de ruim tweehonderd kinderen moest er op zoek worden gegaan naar tijdelijke huisvesting. Groep 3 en 4 kunnen gebruik maken van lokalen van de buitenschoolse opvang op de andere locatie van de school. De kleutergroepen zullen het komende jaar in noodlokalen verblijven, welke momenteel op een gedeelte van het schoolterrein worden geplaatst.

Raderadvies heeft samen met de Margrietschool, schoolbestuur SPCO Groene Hart en gemeente Woerden gekeken naar oplossingen voor tijdelijke huisvesting. Raderadvies voert namens het schoolbestuur de begeleiding uit tijdens de voorbereidingen en het plaatsen van de noodlokalen. In een tijdsbestek van slechts vier weken is dit mogelijk gemaakt door 200% inzet van alle partijen! Ook de inspanning en medewerking van alle uitvoerende bedrijven (o.a. Jan Snel, haar onderaannemers, Stedin en Joulz) is fantastisch! Momenteel wordt met advies- en ingenieursbureau Lievense al weer nagedacht over oplossingen voor herstel van het dak.