Maatregelen m.b.t. coronavirus

Uiteraard volgen wij het advies van het RIVM. We proberen dan ook zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Allereerst volgen wij het protocol van de opdrachtgever. Indien geen protocol aanwezig is, hanteren wij het onderstaande: 

Algemeen

 1. Conform voorschrift RIVM schudden we geen handen;
 2. We wassen met regelmaat onze handen;
 3. We houden een veilige afstand ten opzichte van anderen (1,5 - 2 meter);
 4. Adviseurs zonder klachten, zullen opnames blijven doen conform bovenstaande richtlijnen;
 5. Afspraken met externe personen worden zoveel als mogelijk digitaal gehouden met behulp van Microsoft Teams, Skype of telefonisch. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er contact opgenomen met de opdrachtgever en geïnformeerd of het een probleem is als men langs komt;
 6. Wanneer mensen klachten hebben als neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn (en daarbij eventueel koorts), wordt de afspraak gecanceld en eventueel verplaatst of doorgestuurd naar de plaatsvervanger.

Opdrachtgevers woningbouw

 1. Exterieur wordt in principe opgenomen, interieur van de woningen nemen we niet op. We proberen zo min mogelijk de woningen te betreden;
 2. Indien er contact met de bewoner moet plaatsvinden, omdat de achtertuin niet bereikbaar is, dan geniet het de voorkeur om aan te bellen maar vervolgens na toestemming achterom te lopen en via de poort de tuin te betreden;
 3. Wanneer we toch de woning dienen te betreden:
  1. Aanmelden bij bewoner en navraag doen of er sprake is van een risicovolle situatie;
  2. Indien bewoner zichtbaar/hoorbaar verkouden is en/of hoest, wordt er aangeven dat je de medewerking op prijs stelt maar dat de woning niet betreden mag worden;
  3. Bij twijfel wordt de woning niet betreden en uitgelegd dat we een deur verder gaan;
  4. Indien bewoner liever niet meewerkt zullen we een volgende woning kiezen;
  5. Liever de woning niet betreden om naar achterzijde woning te gaan. Indien woning aan de achterzijde niet te zien is, dan noteren we dit en overleggen we dit met de opdrachtgever. 

Opdrachtgevers onderwijs

De meenste scholen zijn gesloten en bieden niet of beperkt onderwijs aan. Na afstemming met de opdrachtgever is het geen probleem om in- of exterieur van de lege schoolgebouwen op te nemen en uit te werken. 

Opdrachtgevers overige panden

Er zijn veel panden gesloten. De projectleider zal in overleg met de opdrachtgever nagaan wat mogelijk is m.b.t. inspecties en de toegankelijkheid van panden. 

Deze maatregelen zijn gebaseerd op de vigerende richtlijnen van het RIVM. Wijzigingen in de richtlijnen worden nauwlettend in de gaten gehouden en opgevolgd. 

We zijn per telefoon, e-mail en skype bereikbaar maar zullen persoonlijke contacten even vermijden. Wij kijken uit naar het moment dat we u weer persoonlijk kunnen spreken. We wensen u en uw naasten alle gezondheid toe!

Mocht u naar aanleiding van deze maatregelen nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen.