Inspecties bezit De Woonplaats

Raderadvies inspecteert komende jaren bezit De Woonplaats

Raderadvies voert de komende drie jaar inspecties conform NEN2767 uit voor De Woonplaats. Dit om het planmatig onderhoud voor de woningen in kaart te brengen. Donderdag 6 februari heeft Radboud van Ton, commercieel directeur Raderadvies, de overeenkomst voor drie jaar ondertekend.

De Woonplaats heeft een bezit van ongeveer 20.000 verhuurbare eenheden in met name Enschede en de (Oost) Achterhoek. In opdracht van De Woonplaats voeren wij een nulmeting uit, welke bestaat uit een inventarisatie, inspectie NEN2767 en het opstellen van de begroting. De inventarisatie bestaat uit het vastleggen van elementen, hoeveelheden en aanvullende gegevens. Resultaten hiervan worden verwerkt in Gebis en Vastware. De inspectie NEN2767 wordt uitgevoerd op de vooraf vastgestelde onderhoudsgevoelige elementen, waarbij gebrek, omvang, intensiteit en aspecten worden bepaald. Inspectieresultaten worden vervolgens verwerkt tot een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).