Aanpassingen en verbeteringen ventilatievoorzieningen

Donderdag 1 oktober heeft het kabinet bekend gemaakt dat de ventilatie op veel basisscholen nog altijd niet op orde is. Het kabinet stelt daarom 360 miljoen euro beschikbaar voor aanpassingen en verbeteringen aan ventilatiesystemen om te kunnen voldoen aan de richtlijnen. Goede ventilatie is van belang om besmetting van Covid-19 te beperken.

De afgelopen maand heeft de commissie-Terpstra de situatie omtrent ventilatie in scholen in kaart gebracht. Hieruit bleek dat 41% van de scholen er nog niet aan toe was gekomen om de status van de ventilatie te bekijken. Bij ruim één derde van de schoolgebouwen bleek alles in orde en bij 11% van de scholen is gebleken dat niet wordt voldaan aan de regels. Dit betreffen zo’n 777 schoolgebouwen.

De scholen die nog niet aan de normen voldoen zijn verplicht dit aan te pakken. Dit hoeven niet meteen drastische maatregelen te zijn, maar kunnen ook allerlei simpele maatregelen nemen zoals ramen en deuren vaker openen, roosters schoonmaken en controleren en/of het installeren van een CO2 meter.

Nog niet in beeld welke maatregelen u aan uw ventilatievoorziening kunt nemen? Door middel van een “ventilatie quickscan” brengen wij in kaart waar risico’s liggen en geven daarbij een gepast advies. De “ventilatie quickscan” brengt het ventilatieconcept en het gebruik hiervan in kaart en we toetsen dit aan het Bouwbesluit en de NEN 8087 – Ventilatie van gebouwen en uitgevraagde richtlijnen m.b.t. gebruik.

Naast de “ventilatie quickscan” kunnen onze adviseurs u ook ondersteunen bij de aanpassingen en verbeteringen van de ventilatievoorzieningen. Zowel voor de kortere maar ook de langere termijn. Onze adviseurs voorzien u van een advies op maat.

Ook buiten de onderwijssector kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.