nen 2767 inspecties

NEN 2767 inspecties: gebouwen

Een objectieve en persoonsonafhankelijke inspectie van de onderhoudsstaat van gebouwen, door gecertificeerde inspecteurs, is erg waardevol. Om dit te waarborgen hanteert Raderadvies de inspectiemethodiek NEN 2767. Deze Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor een deskundige en betrouwbare registratie van de conditie van gebouwen. Het is de basis om te komen tot een gedegen exploitatie- en onderhoudsbeleid, betrouwbaar MJOB, efficiënt gebouwenbeheer, (prestatie)contracten enz. 

Raderadvies en de NEN 2767

Conditiemetingen volgens NEN 2767 worden bij Raderadvies uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs, in hun “eigen” discipline betreffende bouwkunde of installatietechniek. Zij beschikken over uitgebreide vak- en materiaalkennis en hebben uitgebreide ervaring met de methodiek. Bij een inspectie op locatie worden elementen beoordeeld en worden “soort gebrek”, “intensiteit” en “omvang” bepaald. Daarnaast wordt de koppeling gemaakt naar de Aspecten/Prioriteiten, oftewel: wat is de “urgentie” om een gebrek op te gaan lossen. De inspecteur zorgt voor een duidelijk-onderbouwde gebrek omschrijving en geeft een voorstel maatregel met een helder kostenplaatje, om het gebrek op te lossen.

De inspecteurs van Raderadvies verwerken hun inspectie in de gewenste onderhoudssoftware. Zie hiervoor onze software pagina. In veel gevallen zijn conditiemetingen NEN 2767 mogelijk met een tablet. Uiteraard heeft Raderadvies hier uitgebreide ervaring mee.

Na de inventarisatie, conditiemetingen NEN 2767 en de verwerking in de software, genereren we een MJOB, oftewel een meerjaren onderhoudsbegroting.

Conditiescores op object- of complexniveau

Onderdeel van de NEN 2767 is de “aggregatie” van conditiescores om te komen tot een conditiescore op object- of complexniveau. De conditiescore op object- of complexniveau ontstaat op basis van een “gewogen gemiddelde” van de conditiescores op elementniveau. De conditiescore op object- of complexniveau wordt vooral gebruikt voor benchmarking, bijvoorbeeld door WSW.

Nieuws

Subsidie energiebesparing VvE
Gaat u als VvE voor uw gebouw en appartementen maatregelen treffen voor energiebesparing?

Lees verder

Projecten

Projecten van Raderadvies.
Hier vindt u een selectie van onze uitgevoerde projecten.

Lees verder

Contact

Raderadvies
Tel.  073 - 544 20 00
info@raderadvies.nl

Lees verder

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van Raderadvies.
Hier vindt u een selectie van opdrachtgevers van Raderadvies.

Lees verder