Meerjaren onderhoudsbegroting

Een meerjaren onderhoudsbegroting geldt als basis voor het gebouw beheerplan en geeft inzicht in het te reserveren onderhoudsbudget voor de komende jaren. Met Raderadvies kunt u rekenen op een overzichtelijke en pragmatische meerjaren onderhoudsbegroting gebaseerd op het onderhoudsbeleid van uw organisatie. Niet alleen kunt u er de dotatie mee bepalen, of de cijfers gebruiken voor de accountant, maar onze meerjaren onderhoudsbegrotingen bieden tevens een basis voor een planning van uit te voeren activiteiten voor de komende jaren.

Raderadvies stelt meerjaren onderhoudsbegrotingen op, die een “doorkijk” geven van de onderhoudskosten voor een complete exploitatietermijn van een gebouw, bijv. 50 jaar. Door middel van inspecties conform NEN 2767 en indexatie van prijzen, blijven de begrotingscijfers up to date en zuiver.

Opbouw MJOB en rapportage

Een meerjaren onderhoudsbegroting moet pragmatisch, leesbaar en werkbaar zijn, maar moet wel alle gegevens bevatten. De gehanteerde codering bij elementen, gebreken en maatregelen is de NL/Sfb codering. Onze MJOB’s bieden informatie voor beleidsmakers, management en inkopers, maar ook voor technisch beheerders en uitvoerenden. De prijzen in de begrotingen worden bewaakt en up to date gehouden door de adviseurs van Raderadvies en zijn gebaseerd op o.a.: benchmarking, marktonderzoek, ervaringscijfers, contacten met diverse leveranciers enz.

Onze MJOB’s bevatten:

  • Duidelijke object informatie
  • Een kostenoverzicht op hoofdniveau
  • De inventarisatie (element, hoeveelheid, eenheid, onderbouwing)
  • Conditiemeting NEN 2767 (inclusief foto's)
  • Uitgebreide begroting

 

Hierbij kunnen wij onderscheid aanbrengen tussen bijv. verhuurder/huurder, maar ook tussen “soort onderhoud” namelijk: planmatig onderhoud, klein jaarlijks onderhoud, contract onderhoud en wettelijke verplichtingen/keuringen. Uiteraard is dit op maat in te richten en kunnen we rekening houden met boekhoud- of fondscodes.

Doorrekenen scenario’s

Raderadvies kan samen met u kritisch kijken naar de onderhoudskosten ten opzichte van de exploitatie. Wij kunnen u antwoord geven op vragen die betrekking hebben op: onderhoudsscenario’s, achterstallig onderhoud bij door exploiteren, aftoppen richting einde exploitatietermijn enz. Zodoende krijgt u inzicht wat de financiële consequentie is wanneer u bepaalde beleidskeuzes maakt.

Tevens kunnen we met u samen de MJOB vertalen naar een operationeel jaarplan of uitvoeringsplan.

Nieuws

Subsidie energiebesparing VvE
Gaat u als VvE voor uw gebouw en appartementen maatregelen treffen voor energiebesparing?

Lees verder

Projecten

Projecten van Raderadvies.
Hier vindt u een selectie van onze uitgevoerde projecten.

Lees verder

Contact

Raderadvies
Tel.  073 - 544 20 00
info@raderadvies.nl

Lees verder

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van Raderadvies.
Hier vindt u een selectie van opdrachtgevers van Raderadvies.

Lees verder