Praktijkcursus NEN 2767

Praktijkcursus NEN 2767

Praktijkcursus NEN 2767

Deze cursus wordt alleen gegeven bij afname van de theorie cursus 'in company'.

Doelgroep
De praktijk cursus NEN 2767 is geschikt voor degene die daadwerkelijk actief aan de slag gaan met de NEN 2767, zoals opzichters, gebouwbeheerders en inspecteurs.

Doel
Het doel van de cursus is de theorie van de cursus NEN 2767 in praktijk brengen aan de hand van inspectie van een gebouw. 

Inhoud
Tijdens de praktijk dag van de cursus NEN 2767 worden de volgende zaken behandeld:

  • Korte terugblik op de theorie
  • Inspectie gebouw a.d.h.v. de systematiek conditiemeten NEN 2767 (o.a. met tablet, bijv. Ipad)
  • Resultaten verwerken en beoordelen

Waar
'In company' tot circa 6 personen.

Duur
1 dag, van 09.00-15.30 uur.
De cursus wordt gegeven door een gecertificeerd RVB-BOEI Integraal Inspecteur/Adviseur Vastgoed, met zeer veel ervaring op het gebied van de NEN 2767.

U ontvangt:

  • Cursusmateriaal
  • Bewijs van deelname

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met tel: 073-5442000 of via deze link.

Introductiecursus theorie NEN2767 Cursus NEN2767 naar MJOP