Software selectie & implementatie

Begeleiden software selectie & implementatie

Er zijn een tal aan softwarepakketten in de markt voor het beheer en onderhoud van uw vastgoed maar ook het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen voor uw vastgoed. Wat is nu het meest geschikte (MJOP) softwarepakket voor u? Welke functionaliteiten moeten er in zitten? Hoe dient de output er uit te zien? Dat is voor u, als gebouwbeheerder/facilitair manager, een lastige keuze.

Begeleiden software selectie

Naast het werken in en met diverse softwarepakketten kunnen wij u ook begeleiden tijdens de software selectie. Samen met u zullen we uw wensen en behoeften vertalen naar een Programma van Eisen, waarna we vervolgens een offerte aanvraag zullen uitzetten naar de door u geselecteerde software aanbieders. De binnengekomen offertes zullen samen worden beoordeeld, waarna de aanbieders uitgenodigd worden voor een demo van het software pakket. Na het volgen van de demo’s zal er een keuze gemaakt worden en een overeenkomst afgesloten worden. Indien gewenst kunnen we het gehele traject van het opstellen van het Programma van Eisen tot aan de gunning begeleiden.

Implementatie software selectie

Na opdrachtverstrekking aan de door u gekozen softwareleverancier, gaat het echte werk beginnen. De implementatie van de gekozen software. Alles valt of staat met een goed onderhoudsbeleid. In het onderhoudsbeleid staat het volgende: welke onderhoudsgevoelige elementen worden er vastgelegd? Welke onderhoudssoorten worden er gedefinieerd? Het onderhoudsbeleid is eigenlijk uw beleid en visie wat betreft het onderhoud van uw vastgoed. Er dient een vertaling van het onderhoudsbeleid naar de software gemaakt te worden. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. We bereiden een conversie voor naar het nieuwe softwarepakket en richten deze in. Vervolgens zullen we u tijdens het conversietraject begeleiden. Wanneer alles gereed is, zullen we het met u ook testen zodat alles naar behoren werkt. Wanneer het juist functioneert, wordt het softwarepakket opgeleverd en kunt u zelf aan de slag met het gebruiken van de MJOP software!  

We beschikken over adviseurs die ervaring en kennis hebben van diverse softwarepakketten en daarmee dus ook bij begeleiding en implementatie.