Homerun

Homerun

Homerun for Windows is een professioneel instrument voor het beheren en onderhouden van vastgoed. De onderhoudssoftware kan geïntegreerd worden met andere toepassingen. Homerun for Windows bestaat uit verschillende modules die u stuk voor stuk specifieke mogelijkheden bieden bij het creëren van een overzichtelijk meerjarenonderhoudsplan. 

Home

Deze module vormt de basis van Homerun for Windows. Hiermee heeft u beschikking over sterke functionaliteiten als de Rapportenexpers, een import- en expertmodule en praktische hulpschermen. 

Carthotheek

Alle relevante gegevens van uw gebouwen op elementniveau perfect geordend. Een goede inventarisatie is hét fundament van een goed onderhoudsplan. 

Conditiemeten

De huidige kwaliteit van uw vastgoed brengt perfect in beeld met de module conditiemeten in Homerun! Hiermee overziet u direct de gevolgen van bepaalde strategische keuzes, zowel in kosten, kwaliteit als risico's!

Begroting

Op basis van de elementen in de carthotheek, de gebreken ind e module conditiemeten en het gekozen onderhodusbeleid kan Homerun een meerjaren onderhoudsbegroting genereren. De gerealiseerde meerjaren onderhoudsbegroting verschaft u duidelijk inzicht in de onderhoudskosten voor de komende vijftig jaar. 

Scenario's

Welke onderhoudsscenario's zijn mogelijk? En wat zijn de gevolgen van een bepaald scenario? U ziet in deze module welke financiële consequenties een strategische keuze heeft. Ook krijgt u inzicht ind e risico's die hiermee gepaard gaan. 

De RgdBOEI of NVDO-BOEI gecertificeerde inspecteurs van Raderadvies hebben uitgebreide ervaring met het inspecteren en inrichten van Homerun for Windows. Hierbij ondersteunen wij u uiteraard graag!