Gebis

Gebis

Gebis, software voor het efficiënt bijhouden en trackable maken van hoeveelheden van gebouwen op ieder denkbaar abstractie niveau! Bij het opstellen van een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) en bij efficiënt gebouwbeheer, is het van groot belang om een goede inventarisatie uit te voeren, waarbij elementen en hoeveelheden op zeer accurate en inzichtelijke wijze vastgelegd en bewaard worden. Gebis biedt hiervoor de uitkomst. Met Gebis bent u in staat om op gevel, ruimte of woningtypeniveau hoeveelheden op te nemen en te rapporteren op diverse niveaus.

Gebis wordt vaak ingezet bij woningcorporaties als inventarisatietool, waarbij op basis van bezitsmutaties op een eenvoudige wijze de hoeveelheden in de inventarisatie kunnen worden doorgerekend. Vanuit Gebis kunnen de elementen en hoeveelheden worden ingelezen in uw MJOB pakket!

Enkele voordelen van Gebis:

 • Verrekening van hoeveelheden op basis van werkelijk bezit; 
 • Verschil tussen afwijkende woningtypes: hoekwoning, tussenwoning; 
 • ZAV Voorzieningen kunnen los worden geregistreerd; 
 • Registratie op adresniveau: daarmee is inzichtelijk welke woningen wel en welke woningen niet gerekend zijn; 
 • (Woning)types worden gekoppeld aan het adres. Wanneer een woning verkocht of teruggekocht wordt, vindt automatisch een verrekening van de hoeveelheden plaats; 
 • Op ieder gewenst moment een actueel en accuraat hoeveelheden bestand ter beschikking. Dit hoeveelheden bestand kan worden ingedikt op complexniveau als basis voor de meerjaren onderhoudsbegroting; 
 • Rapportage hoeveelheden op alternatieve labels, DEAB – NIET DEAB, bouwblok etc.;
 • Er is consistentie d.m.v. de sjablonen; 
 • Koppel aan een element een ander element, bijvoorbeeld kozijn hout en schilderwerk; 
 • Koppel aan een element een uitrekstaat, bijvoorbeeld een kozijnstaat; 
 • Reken hoeveelheden van annotaties door tot een elementhoeveelheid; 
 • Exporteer de totalen naar uw MJOB software.

Onze gecertificeerde inspecteurs hebben uitgebreide ervaring met het inspecteren en inrichten van Gebis. Hierbij ondersteunen wij u uiteraard graag!

Enkele opdrachtgevers die gebruik maken van Gebis: Laurentius, Zayaz, ZoWonen, De Woonplaats, Woonkracht10. 

Voordeel: rapporteren op allerlei niveau's. Er is de mogelijkheid tot koppeling met diverse MJOB pakketten zoals Vastware, O-prognose en Ibis. 

Woningen kunnen aan- of uit worden gezet waardoor hoeveelheden opnieuw doorberekend worden. 

Door middel van labels kunnen rapporten op alternatieve codes en/of clustering gerapporteerd worden.