Condor

Condor

Condor geeft inzicht in de meest actuele conditie van objecten op de financiële- en procesmatige voortgang van het werk. U als beheerder van infra- en vastgoedobjecten heeft hierdoor regie over alle essentiële informatiestromen rond inspectie en beheer. Het systeem zorgt voor kwaliteitsbewaking van het ingevoerde werk, voortgangsbewaking van inspecties en werkzaamheden en de overdracht van informatie.

Condor als inspectiebeheerssysteem

Condor wordt ingezet als integraal inspectie- en beheersysteem voor infra- en vastgoedobjecten. Het systeem biedt:

  • Regie op het beheer proces door integraal en actueel overzicht op de conditie van objecten en op de financiële- en procesmatige voortgang. Op basis hiervan is het gedegen afleggen van bestuursverantwoordelijkheid mogelijk.
  • Kwaliteitsbewaking door automatische validatie op basis van regelgeving van Business Rules. 
  • Voortgangsbewaking door de geautomatiseerde workflow om samenwerking met en aansturing van externe partijen te faciliteren. 
  • Ondersteuning in het voldoen aan wettelijke verplichtingen en strategische doelen op basis van de BOEI inspectiemethodiek en de NEN 2767. 
  • Ondersteuning in sturing van beleid op basis van beschikbare managementinformatie, zoals meerjaren onderhoudsplanning.

Bewaking van proces, voortgang en inhoud

Condor faciliteert zowel de kwalitatieve aspecten als de planningsaspecten van het beheerproces en de inhoud. Condor biedt een multi-user omgeving met:

  • Regie op het inspectie- en beheerproces
  • Kwaliteitsbewaking
  • Voortgangsbewaking

 

Regie op het inspectie- en beheersproces

Condor geeft inzicht in de conditie van het vastgoedobject en in de actuele voortgang en kwaliteit van inspectiewerkzaamheden. De inspectieresultaten worden vertaald naar diverse vormen van managementinformatie, zoals inzicht in de uitputting van het onderhoudsbudget.

Specialistische modules ondersteunen legionellabeheer en planmatig onderhoud met Meerjaren Uitvoerings Plannen (MUP). De MUP in Condor legt de basis voor sturing op strategische doelen en beleid. Bovendien houdt het systeem historie van de gegevens bij. Hierdoor is het altijd mogelijk om terug te kijken hoe besluiten tot stand zijn gekomen. Op basis van een integraal en actueel overzicht houdt u als beheerder regie op het inspectie- en beheerproces.

Kwaliteitsbewaking

Inspectiegegevens en waarnemingen worden door Condor op kwaliteit en volledigheid gecontroleerd. De automatische validatie is gebaseerd op de regelgeving vanuit de NEN 2767 en op Business Rules en requirements die op maat en klant specifiek kunnen worden toegevoegd, zoals de verplichting tot beeldmateriaal bij ernstige gebreken. 

Voortgangsbewaking en multi-user

Meerdere partijen kunnen in Condor gelijktijdig inspecties inzien en uitvoeren. Alle partijen maken gebruik van dezelfde centrale stambestanden en objectgegevens, waardoor iedereen altijd over dezelfde actuele data beschikt. Aan alle processtappen zijn normtijden toegekend en overschrijding leidt tot attentiemeldingen. Hierdoor worden stagnaties in het proces voorkomen en kunnen betrokken partijen eenvoudig aangestuurd worden.

Conformiteit

Condor biedt strategisch beheer op thema’s Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in Wet en Regelgeving, middels de door de RGD ontwikkelde Boei inspectiemethode. Daarnaast ondersteunt Condor de NEN 2767 (1-4). In de NEN 2767 is de norm voor droge en natte infra is vastgelegd.