Software

Software

Om het proces van beheer en onderhoud van vastgoed efficiënter te laten verlopen, kan het juiste software pakket veel voordelen opleveren. Wij kunnen ondersteunen bij advies, inrichting en gebruik van verschillende softwareprogramma’s op het gebied van beheer en onderhoud van vastgoed. Daarnaast ontwikkelen we ook software tools. Er is een onderverdeling te maken in: inventarisatie software, inspectie & MJOP software en gebouwbeheer software. Als onafhankelijk adviseur en gebruiker van diverse pakketten, helpen wij u optimaal gebruik te maken van deze handige tools.

Software inventarisatie: 

  • GebisSoftware voor het efficient bijhouden en herleidbaar maken van hoeveelheden van gebouwen op ieder denkbaar abstractie niveau.

Software inspectie & MJOP:

  • CondorCondor wordt ingezet als integraal inspectie- en beheersysteem voor infra- en vastgoedobjecten van het Rijksvastgoedbedrijf.
  • IBIS-MAINSoftware voor het eenvoudig inventariseren van de onderhoudsstatus m.b.v. conditiemetingen NEN2767. 
  • InspectDirectInspectDirect is een tablet module t.b.v. keuringen en inspecties van bouwkundige, installatietechnische en infrastructurele objecten. 
  • O-prognose: Software voor het op eenvoudige wijze opstellen van een bouwkundige en/of installatietechnisch meerjaren onderhoudsplan. 
  • Planon Condition AssesorDe PCA is een inspectie app waarmee inspecteurs op uniforme wijze kunnen inventariseren en inspecteren en geautomatiseerd in de MJOP software kan inlezen. 
  • VastwareSoftware voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan m.b.v. conditiemetingen NEN 2767, ook middels tablet. 

Software Gebouwbeheer

  • Axxerion: Professionele webbased software waarmee samengewerkt kan worden met medewerkers, partners, klanten en leveranciers aan verschillende bedrijfsprocessen. 
  • Gebouw365Gebouw365 is een compleet op internet gebasseerd gebouwbeheersysteem waarbij u alle zaken rondom uw gebouw centraal vastlegt. 

NEN2767 inspecties MJOP Onderhoudsbeleid RVB BOEI inspecties Software selectie & implementatie