Onderhoudsbeleid

Onderhoudsbeleid volgens NEN2767

Onderdeel van uw vastgoed- en exploitatiebeleid is het onderhoudsbeleid. Door dit zorgvuldig te definiëren, met de NEN2767 als leidraad, heeft het de volgende voordelen:

  • Meer "planmatig en voorspelbaar" onderhoud in plaats van "ad hoc" onderhoud. Hiermee bespaart u geld en houdt u rust in het proces;
  • Het voorkomen van risico's en beheersen van kwaliteit ten opzichte van beschikbaar budget. U kunt uw onderhoudsbudget optimaler inzetten;
  • Definiëring uitgangspunten voor onderhoudsscenario's op basis van risico/prioriteitsbepaling. Hiermee kunt u bepalen wat voor consequenties een bepaald onderhoudsscenario heeft;
  • Is een basis voor KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren) ten behoeve van prestatiecontracten.  

Wij kunnen u ondersteunen bij het definiëren van het onderhoudsbeleid en hebben hier jarenlange ervaring mee. 

Daarnaast maken wij een tactische en operationele vertaling naar de inrichting in uw onderhoudssoftware, zodat uw beleid en visie terug te zien zijn in inventarisaties, uitgangspunten voor de conditiemetingen NEN2767, MJOP’s en jaarplannen. Hierbij geven wij u antwoord op vragen als:

  • Welke onderhoudsgevoelige elementen leg ik vast? Bouwkundig en/of installaties? Exterieur/interieur?
  • Wat is noodzakelijk om te weten van de elementen en wat wil ik terug zien? Elementcodering, beschrijving, onderhoudscyclus, prijs enz.
  • Welke onderhoudssoorten definiëren we? Planmatig onderhoud, investeringsonderhoud, renovatie, contract onderhoud, dagelijks onderhoud, enz?
  • Hoe is de demarcatie bepaald en hoe ziet er zodoende de "kruisjeslijst" uit?

Door u te ondersteunen bij het onderhoudsbeleid en de vertaling daarvan naar een operationeel proces in uw software, ligt er een werkbare, efficiënte en eenduidige basis voor uw MJOP’s en gebouwenbeheer.

Kostendatabank als basis voor uw onderhoudssoftware

Om uw onderhoudsbeleid te kunnen vertalen naar een basis voor uw MJOP’s en gebouwbeheer in de daarvoor bestemde software, hebben wij een prijslijst (kostendatabank) ontwikkeld die op maat in te richten is. Hierin zijn alle elementen-, gebreken- en maatregelcoderingen opgenomen volgens NL/SfB en NEN2767 in combinatie met de meest actuele marktprijzen, opname eenheden, onderhoudscyclussen en nader in te richten labels. Hiermee wordt een fundering gelegd in uw onderhoudssoftware. Wij leveren prijslijsten aan diverse opdrachtgevers, zoals o.a. De Woonplaats, De Hartekmap Groep, Laurentius Wonen etc.